Mikuni original carburator

The carburator was really dirty and partly worn out. It was taken apart to check all parts.

The airscrew was not original but some sort of homemade contraption, held in place by dirt or silicon and the float was leaking.

While cleaning the carb a Keyster revision set was ordered to refresh the internals of the carb. This set turned out to be for the Keihin S90 version… CMSNL from Holland could supply all the parts needed for the Mikuni, including slide and float.

After rebuild the carb was placed in storage, awaiting progress on the rest of the bike.

s90mikuniinparts

s90mikunidetail

s90mikuniairscrew

s90mikunibottom

s90mikunifront

s90mikunirear

s90mikunibody

s90mikuniinside

s90mikuni-slide

s90mikuni-slidenumber

s90mikunifloat

De Mikuni carburateur was echt vuil en gedeeltelijk versleten. Na demontage zijn alle onderdelen gecontroleerd.

De luchtschroef was niet origineel, maar een vreemde eigen fabricage,  op z’n plek gehouden door vuile en siliconen, en de vlotter was lek.

Terwijl de carburateur werd schoongemaakt was een Keyster revisieset besteld om de diverse onderdelen te vervangen. Helaas bleek deze voor de Keihin carburateur versie van de S90 te zijn, dus niets paste… CMSNL uit Lelystad kon uiteindelijk alle benodigde Mikuni onderdelen leveren, inclusief gasschuif en vlotter.

Na afronden van de revisie kon de carburateur in het rek, in afwachting van de rest van de opbouw.

 

Advertenties

The job starts

After the check it was time to take the bike apart. Nothing was rotten or stuck. All parts came of with little effort. The tires looked to be the original ones and so are the wheels. Most parts are in very good original condition and will sell easy.

The meter shows 13,184 kilometres, around 8,240 miles. Let’s hope the previous owner(s) took good care of the engine.

s90breakdown1

s90breakdown2s90breakdown3

s90breakdown5

s90breakdown4

s90breakdown6

s90milage

Na de controle is het tijd om de Honda te demonteren. Niks is verrot of vastgeroest, daardoor is het een simpele klus. De banden lijken nog originele eerste montage en de wielen zijn ook origineel. De diverse onderdelen zijn in uitstekende conditie en zullen snel verkopen.

De kilometerteller staat op 13.184 km. Hopelijk heeft de motor op tijd z’n beurten gehad van de vorige eigenaar/eigenaren.  

First check

At home the bike was checked again and photographed. All parts were there, the engine was wet on the outside but undamaged. Only the original Mikuni carb was a mesh. By the looks of it, it had been leaking for years leaving a lacquer kind of layer on the outside. Adjustment was not possible.

After mounting an imi carb the bike ran perfect, but a bit lazy.

s90wetengine

s90frontlight

s90cylinderhead

s90enginenumber

s90dirtycarb

s90imicarb

Thuis gekomen werd de S90 weer nagelopen en gefotografeerd. De Honda was compleet, het motorblok was onderop nat van de olie maar onbeschadigd. De originele Mukuni carburateur was bedekt met een lakachtige laag door langdurige brandstoflekkage en afstellen was niet mogelijk.

Na het plaatsen van een imitatie carburateur liep de S90 prima, zij het misschien een beetje sloom. 

Round 2

In 2011 a Honda S90 was for sale in Belgium. The price was right so this would be the second change. The bike was running, but in need of some proper TLC.

honda-s90

In 2011 stond er een Honda S90 te koop in Belgie. Deze werd aangeschaft voor een nette prijs. De motor liep en alles werkte, maar er was veel achterstallig onderhoud.

How did it all start

In 2007 2 Honda S90 bikes were bought from a friend. One Honda was running and licensed and the other one was incomplete. The plan was to rebuild the licensed Honda for trial and use the other one for spares.

Honda-S90-1965

In 2007 werden 2 Honda S90 motoren gekocht van een kennis. De ene Honda was geheel origineel en voorzien van kenteken. De andere Honda kwam uit Belgie en was incompleet. Het plan was om de Honda met kenteken om te bouwen voor trial en de andere te gebruiken voor reserve onderdelen.

The story of a Honda S90 trial transformation

This blog tells the story of a S90 Honda, build for classic trial with the help of friends from all over the world. At this date the bike is almost finished and will be used in Pre’65 trial competition.

Dit blog vertelt over de opbouw van een Honda S90 naar Honda S90 trialmotor voor gebruik in Pre’65 competitie. Dankzij de steun van vrienden van over de hele wereld is dit project nu bijna afgerond.